Syksyllä 2022 toteutimme vaikuttavuusanalyysin yhteistyössä asiantuntijaorganisaatio Kasve Oy:n kanssa. Tulokset olivat merkittäviä.

 1. Innopartin tuotteiden laajamittainen käyttö lisää kapasiteettia jopa 50% / näytteenottohuone.
 2. Innopartin tuotteita käyttämällä näytteenottohuoneessa voidaan säästää aikaa 21% per asiakas.
 3. Innopartin tuotteita käyttämällä osastokierron valmisteluun kuluu jopa 50% vähemmän aikaa.
 4. Innopartin tuotteita käyttämällä osastokierrolla kuluu 15% vähemmän aikaa per asiakas.
 5. Innopartin tuotteet tukevat tehokasta työskentelyä näytteenottohuoneessa 43% paremmin kuin
  muut tuotteet.
 6. Innopartin tuotteet tukevat tehokasta työskentelyä osastokierrolla 32% paremmin kuin muut tuotteet.
 7. Innopartin osastovaunujen vaikutus työntekijän ergonomiaan ja käytettävyyteen koetaan 46% paremmaksi kuin
  muilla tuotteilla.
 8. Innopartin osastovaunut tukevat mobiilinäytteenottoa 52% paremmin kuin muut tuotteet.
 9. Innopartin tuotteet tukevat verinäytteenoton suosituksen mukaisuutta osastokierrolla 24% paremmin kuin muut tuotteet.
 10. Kyselyn vastaajien kokonaiskeskiarvo Innopartin tuotteille on 9/10 ja muille tuotteille 7/10.

Taustaa

 • Työssä toteutettiin kysely Innopart Oy:n asiakkaille ja kerättiin tietoa millaisia hyötyjä tuotteiden käytöstä voidaan saavuttaa.
 • Keskeisimmät aihealueet olivat ergonomia, muunneltavuus, ajan säästö osastokierrolla ja näytteenottohuoneessa sekä miten hyvin tuote tukee asiakkaan toimintaa.
 • Kysely lähetettiin sähköpostitse siten, että se kattaa monipuolisesti erilaista asiakas- ja käyttäjäkuntaa.
 • Kysely lähetettiin yli sadalle henkilölle ja haastatteluja käytiin myös puhelimessa.
 • Vastauksia saatiin 21kpl.

Tuloksista

 • Kyselyn vastaajien yksiköissä yhteensä otetaan päivän aikana 3340 näytettä näytteenottohuoneissa ja 1340 näytettä osastokierroilla.
 • Näytteenottoon huoneissa osallistuu 110 näytteenottajaa ja vastaavasti osastokierroilla 150 näytteenottajaa.
 • Yksiköissä, joissa mobiilinäytteenotto on käytössä, on niiden osuus osastokierrolla otettavista näytteistä yli 85%.

 

Olisiko aika tehostaa teidän näytteenottoa?
 Ota meihin yhteyttä ja kysy lisää, tai tutustu tarkemmin tuotteisiimme!